<_baitydaz class="yfuwq_it"><_adxaqstf id="enkvnj"><_hyqm class="fstqis"><_pooqq class="imdrpyhm"><_aeozoda id="bmbvsupeh"><_bdkjjx class="wrmxsfrp"><_cpsrkym class="wcrbljj"><_nejqdgaf id="pdmrtua"><_vm__ id="ikoy_"><_ipwrf id="dujgvq"><_vzeslmsh class="bsgoj">
网站首页
IPM

产品介绍

IPM将功率器件连同其驱动电路和多种保护电路封装在同一模块内,进行过完美的匹配,使系统设计者从繁琐的驱动和保护电路设计中解脱出来,同时提高了系统的可靠性。

公司现有产品包括:IPM23,IPM24,IPM25,IPM26,IPM29。

封装形式有:DIP23,SOP23,PQFN,DIP24,DIP25,DIP26,DIP29。

IPM特点与优势:

  • 封装形式多样,兼容性好;
  • 产品规格多,应用范围广;
  • 内置电机专用的FRDMOS或TFSIGBT;
  • 内置SOI工艺的HVIC,稳固性高;
  • 短路耐量>10us@400V/15V/150℃;
  • 低温升和低电磁干扰设计;
  • 可靠性高,保护功能完善。
IPM
产品参数
封装形式 产品型号 电压
(V)
电流
(A)
绝缘耐压
(KV)
优化开关
(KHz)
器件 推荐功率
(W)
热接口 自举
二极管
欠压
保护
过流
保护
温度
输出
互锁 RDS(on)(Typ)
(Ω)
VCE
(SAT)(Typ)
(V)
VF
(Typ)
(V)
Rth
(j-c)(Max)
(℃/W)
PQFN8*9 XNM03H54D5 500 3 1.5 20 MOSFET 50 PCB 3 1.5 1.6
XNM05H54D5 500 5 1.5 20 MOSFET 120 PCB 1.6 1.5 1.5
XNS04H54D6 600 4 1.5 20 IGBT 60 PCB 2.1 1.5 1.3
XNS06H54D6 600 6 1.5 20 IGBT 150 PCB 2.1 1.4 1.3
XNS04H54E6 600 4 1.5 20 IGBT 60 PCB VOT 2.1 1.5 1.3
XNS06H54E6 600 6 1.5 20 IGBT 150 PCB VOT 2.1 1.4 1.3
DIP23(SOP)23 XNM50360ABS 600 3 1.5 20 MOSFET 120 塑料 VOT 3 1.5 10
XNM50350ATS 500 3 1.5 20 MOSFET 120 塑料 NTC 2.6 1.5 6.8
XNM50550ATS 500 5 1.5 20 MOSFET 180 塑料 NTC 2 1.5 6
XNS50360AT(S) 600 3 1.5 20 IGBT 150 塑料 NTC 2 1.5 6.5
XNS50360AB(S) 600 3 1.5 20 IGBT 150 塑料 VOT 2 1.5 6.5
XNS50660AT(S) 600 6 1.5 20 IGBT 200 塑料 NTC 2.1 1.7 5.5
XNS50660AB(S) 600 6 1.5 20 IGBT 200 塑料 VOT 2.1 1.7 5.5
DIPA23 XNS60360AB 600 3 2 20 IGBT 150 塑料 VOT 2 1.5 8.6
XNS60660AB 600 6 2 20 IGBT 250 塑料 VOT 2.1 1.7 6.6
XNS61060AB 600 10 2 20 IGBT 500 塑料 VOT 1.8 1.5 5.6
DIP24 XNS04S84F6 600 4 2 20 IGBT 250 DBC NTC 2.4 1.3 4.9
XNS06S84F6 600 6 2 20 IGBT 400 DBC NTC 2.1 1.4 4.1
XNS10S84F6 600 10 2 20 IGBT 800 DBC NTC 1.8 1.5 2.8
DIP25 XNS06S72F6 600 6 1.5 20 IGBT 400 塑料 NTC 2 1.5 5.3
XNS08S72F6 600 8 1.5 20 IGBT 800 塑料 NTC 1.8 1.7 5
XNS06S73E6 600 6 1.5 20 IGBT 600 DBC VOT 2.1 1.4 3.5
XNS10S73E6 600 10 1.5 20 IGBT 1000 DBC VOT 1.9 1.7 3.1
XNS15S73E6 600 15 1.5 20 IGBT 1500 DBC VOT 1.7 2 2
XNS20S73E6 600 20 1.5 20 IGBT 2000 DBC VOT 1.8 1.5 1.9
XNS30S73E6 600 30 1.5 20 IGBT 3000 DBC VOT 2 2.1 1.5
DIPS26 XNS10SM1E6 600 10 2 20 IGBT 1000 DBC VOT 1.9 1.7 2.65
XNS15SM1E6 600 15 2 20 IGBT 1500 DBC VOT 1.9 1.9 2.15
DIP29 XNS30S12E6 600 30 2.5 20 IGBT 3000 DBC VOT 1.6 1.5 1.1
XNS40S12E6 600 40 2.5 20 IGBT 4000 DBC VOT 1.7 1.6 1
XNS50S12E6 600 50 2.5 20 IGBT 5000 DBC VOT 1.8 1.8 0.8
XNS10S12FT 1200 10 2.5 20 IGBT 2000 DBC NTC 2 2 1.3
XNS15S12FT 1200 15 2.5 20 IGBT 2500 DBC NTC 2.1 2.2 1.3
XNS25S12FT 1200 25 2.5 20 IGBT 4000 DBC NTC 2 2 0.9
XNC20S12FT 1200 20 2.5 20 SiC-MOSFET 2500 DBC NTC 80mΩ 3 1.3

<_ctgg class="dcxrv"><_qddcvjlb class="boiegike"><__meee id="zjooqg"><_pmnyeh class="uddyv"><_umtnnixu id="wsvzywhr"><_prbkg class="gaorzh"><_hkub id="udaeopfmd"><_evph id="btirnua"><_a_ysp class="jljfqaou"><_bx_bsm class="fcmdj"><_onhsh class="mmetojttr"><_xfnjfw class="vs_ijkyky">

友情链接/ LINKS    永利集团官网总站  永利集团有限公司  永利集团304am官方入口  永利集团88304官网  永利集团304am官方入口 

扫码了解更多
芯能商城